En iyi vida namlusu nasıl seçilir

2022.12.01
en iyisini seçmek vida varil sadece iyi görünen birini bulma meselesi değil. Uygulamanız için doğru malzemeden yapıldığından emin olmak da önemlidir. Vida kovanının en iyi sıkıştırma oranını seçmek, polimerik malzemeleri işlemek için temel parametrelerden biridir. Plastikleştirme sırasında plastiğin erime oranını ve genel karıştırma derecesini etkiler. Uygun derinlikte sıkıştırma oranını belirlemek için çeşitli yaklaşımlar vardır. Genel olarak, yüksek yoğuşma viskozitesine sahip plastikler için yüksek sıkıştırma oranı ve düşük yoğuşma viskozitesine sahip plastikler için düşük bir sıkıştırma oranı kullanılır. En iyi sıkıştırma oranı, plastiğe ve uygulamasına bağlıdır. Bazı malzemeler 4:1 sıkıştırma oranında daha iyi çalışma özelliklerine sahipken, diğerleri 2,5:1 oranında daha iyi çalışır. Tipik olarak, her bir vida segmentinde bir kesme ve sıyırma uçuşu vardır.

Ekstruder konik çift vidalı kovan
Extruder conical twin screw barrel

Kesme kanadı namlunun iç yüzeyine yakın bir yerde bulunurken, kazıma kanadı dış yüzeye yakın bir yerde bulunur. Bu uçuşlar vücudun etrafında dönüşümlü olarak düzenlenir. Bu düzenleme, vidanın sıkıştırma ve ölçme bölümünde önemlidir. Kesme kanadı, dişin ön duvarı (58) ile keskin bir köşeye sahiptir. Bu, vidanın en önemli yönüdür çünkü malzemeyi sıyırma uçuşuna yönlendirir. Aynı zamanda malzemenin namlunun iç yüzeyinde sabit bir tabaka halinde birikmesini de engeller. Uçuş boşluğunun vida performansı üzerindeki etkisi çeşitli araştırmalarda incelenmiştir. Bu çalışmalardan bazıları vidanın ölçüm bölgesi ve basınç oluşturan bölgelerine odaklanırken, diğerleri vida kanalındaki genel akış özelliklerine odaklandı.

Bu çalışmaların sonuçları, sıcaklık gelişimi, güç tüketimi ve uçuş izninin etkilerini dikkate alan yeni yaklaşımlar geliştirmek için kullanılmıştır. Bu yaklaşımlar, aşağı kanal akışını tanımlayan denklemleri zorunlu olarak değiştirmez. Bununla birlikte, vida kanalındaki akış özellikleri üzerindeki uçuş boşluğunun etkilerini içerirler. Genellikle gözden kaçan bir vida kovanının hareketli yüzü, polimer ekstrüzyon işleminde önemli bir rol oynar. Parametreleri, plastikleştirme ünitenizin performansını anlamada önemlidir. Bu bilgiyi kullanarak uygulamanız için en iyi vida tasarımını seçebilirsiniz. Tipik bir vida tamburunda üç bölge bulunur. İlki, polimer topaklarının beslendiği bir besleme bölgesidir. İkincisi, eriyiği kalıba taşıyan bir taşıma bölgesidir. Sonuncusu bir karıştırma bölgesidir. Üç bölge birlikte plastikleştirme ünitesini oluşturur. Vidalı ekstrüderlerin üretim sürecinde ortaya çıkabilecek çeşitli problemler arasında, vida tamburunun ve vidanın kendisinin hızlı aşınması en önemlilerinden biridir.

Birçok üretim sorununa, bakım maliyetlerinin artmasına ve vida tamburunun kullanım ömrünün kısalmasına neden olabilir. Vida tamburunda meydana gelebilecek üç farklı aşınma türü vardır. Bunlar adeziv aşınma, abrasiv aşınma ve korozif aşınmadır. Adeziv aşınma, iki metal birbirine sürtündüğünde meydana gelir. Aynı zamanda yanlış hizalamadan da kaynaklanır. Aşınma modeli, vida kanatlarının uçlarında ve kenarlarında çizikler olarak görünür. Bir teknisyen, özel aletler kullanarak vida kovanlarındaki aşınmayı ölçebilir. Veriler, performans verileriyle bağlantılı olarak aşınmayı değerlendirmek için kullanılabilir. Veriler, onarımları planlamak için de kullanılabilir. Sonuç olarak, veriler, parçaları değiştirmek için en uygun maliyetli zamanı belirlemek için kullanılabilir. Ayrıca, vida kovanlarının izlenmesi, malzeme israfını azaltarak tutarlı çıktı sağlayabilir. Ek olarak, vida ve kovan aşınmasının izlenmesi, diğer makine parçalarında stresin önlenmesine yardımcı olabilir. Rutin bir kontrol aynı zamanda enerji tüketimini de azaltabilir. Vida kovanlarındaki aşınmanın iyi bir ölçüsü, delik ölçerdir. Bir elektronik delik göstergesi, verileri günlüğe kaydedebilir ve bir bilgisayara ölçüm okumaları sağlayabilir. Ayrıca namlunun içini ölçmek için uzatma çubukları takılabilir.